Muu toiminta

Snell­man-ins­ti­tuu­tin jul­kai­su­toi­min­ta kes­kit­tyy di­gi­taa­li­seen jul­kai­se­mi­seen. Jul­kai­su­toi­min­taa oh­jaa Snell­man-ins­ti­tuu­tin Tie­teel­li­nen toi­mi­kun­ta.

Snell­man-ins­ti­tuu­tin toi­min­ta­mal­li kon­sep­toi­daan toi­min­ta­vuo­den ai­ka­na uu­des­taan ot­ta­en huo­mi­oon uu­den stra­te­gi­an lin­jauk­set ja toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­set.

Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma 2019Snell­man-ins­ti­tuut­ti ry15.10.2018